KURSER & WORKSHOPS

Jeg tilbyder kurser, workshops og uddannelse over hele landet med udgangspunkt i jeres behov og ønsker. Har siden 2014 undervist hos faglige organisationer,  hovedorganisationen FTF, Uddannelsesforbundet og har flere års undervisererfaring, bl.a. fra FTF’s succesfulde fagpolitiske talentuddannelse.
Jeg brænder for at undervise og rådgive fagligt aktive, tillidsfolk, fagforeninger og organisationer, der gør en forskel for andre mennesker. Via involverende, praktiske øvelser får I redskaber til sætte en dagsorden og skabe resultater.

Kurserne forberedes i samarbejde med jer, bl.a. ved at deltagerne får et elektronisk spørgeskema tilsendt, så jeg på forhånd kender deltagernes forudsætninger, baggrund, forventninger og udfordringer. Hermed får vi relevante eksempler fra deltagernes hverdag, som kan bruges i undervisningen. Hvis det ønskes, hjælper jeg med at lave en lukket Facebook-gruppe for deltagerne, så videndeling og nye aktiviteter kan organiseres efter kurset.

Kunder og referencer
Se hvem mine kunder er, og hvem jeg har arbejdet for her

Aktuelle kurser
Aktuelt planlægger jeg et kursus for en kredsbestyrelse i Dansk Sygeplejeråd samt flere kurser hos Konventum og hovedorganisationen FTF:
Skriv bedre tekster og skarpe debatindlæg hos FTF i København den 31/10-2018
Engagér og slå igennem på sociale medier – 20. – 22. maj 2019 hos KONVENTUM
Skriv bedre tekster og skarpe debatindlæg den 21/9-2019 hos KONVENTUM

Debatindlægs-forberedelse-øvelseFoto fra kursus i debatindlæg. Vi forbereder debatindlæg via fælles brainstorm og finder frem til 1) Hovedbudskab. 2) Anledning/aktualitet. 3) Konkret, personligt eksempel. Onsdag skrev en deltager et indlæg om rygning og fredag er det i Politiken. Foto: Klaus Munk.

Kurser hos jer
I bestemmer dato, tid og sted, og jeg kommer med spændende oplæg og ideer til workshops, oplæg og øvelser. For eksempel kan I vælge mellem disse seks kurser:

STYRK DIN KOMMUNIKATION SOM FAGLIG OG POLITISK MENINGSDANNER
Når organisationen skal synliggøre sig i medier, offentlighed og vil engagere både samfund og medlemmer, er det vigtigt, at både valgte, ansatte, politikere, bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter kan formulere sig med udgangspunkt i en klar fortælling, via personlig fortællinger og gennemslagskraft. Læs mere her

SKRIV OG TAL, SÅ DET RYKKER OG GØR INDTRYK!
På kurset få du tips og tricks til at gøre din skriftlige og mundtlige kommunikation knivskarp. Du lærer at skrive levende med udgangspunkt i konkrete eksempler. Læs mere her

YTRINGSFRIHED – TAG ORDET I DIN MAGT!
Hvad må du sige og skrive som offentligt og privat ansat. Oplæg er lavet i samarbejde med advokat med ekspertise i ansattes ytringsfrihed og tager udgangspunkt i afgørelser fra Ombudsmanden…Læs mere her

NYT KURSUS: POLITISK STRATEGI OG INTERESSEVARETAGELSE
Politisk strategi, interessevaretagelse og lobbyarbejde kræver forberedelse og timing. Hvornår og hvordan påvirkes beslutningstagere i kommuner, regioner og landspolitisk? Hvordan overbeviser vi embedsfolk, politikere, borgmester og byråd, om at vores…Læs mere her

MEDIETRÆNING: HJÆLP! JOURNALISTEN RINGER….DU ER PÅ!
Hjælp! Journalisten ringer…du er på! Målgruppe: Målrettet politikere, ansatte, bestyrelser, fagligt aktive tillidsfolk. Varighed: Få timer eller en hel/halv dag. Personlig sparring tilbydes 1:1. Beskrivelse: Interview, debat og…Læs mere her

NYT KURSUS: ORGANISERING VIA NYE DIGITALE REDSKABER
Kurset er målrettet politikere, ansatte, bestyrelser, fagligt aktive tillidsfolk. Varighed: 1-2 dage. Beskrivelse: Digitale kampagner og nye organiseringsværktøjer: Grib medlemmernes indignation og skab kampgejst og nye handlemuligheder konkret på arbejdspladserne. Læs mere her

“Medlemsorganisationer har ikke brug for bare én, men mange talspersoner både på arbejdspladser og i offentligheden. Vi skal tilbyde nye handlemuligheder for både medlemmer og aktive og gøre hele organisationen organiserende. Her spiller sociale medier en vigtig rolle, når vi skal nå flere mennesker i målgruppen og engagere dem i relevante mærkesager. Digitale værktøjer kan styrke organiseringen af nye medlemmer”
– Jens Peter Kildevang, underviser på kurset: Organisering via nye digitale redskaber