STYRK DIN KOMMUNIKATION SOM FAGLIG OG POLITISK MENINGSDANNER

Når fagbevægelsen skal synliggøre sig i medier, offentlighed og vil engagere både samfund og medlemmer, er det vigtigt, at både valgte, ansatte, tillidsvalgte og bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter kan formulere sig klart og tydeligt mundtligt og skriftligt, og ikke mindst kan argumentere levende via konkrete eksempler, der overbeviser de forskellige målgrupper og modtagere; journalister, politikere og medlemmer.

Deltagerne får unik medietræning, rådgivning og hjælp til at lave indlæg, taler, tekster eller en kort video til Facebook. Mulighed for individuel feedback efter kurset. Kurset retter sig mod fagligt aktive, tillidsrepræsentanter, valgte, ansatte og politikere i fagbevægelsen.

Vi vil arbejde med følgende temaer:
 Hvad er politisk kommunikation, og hvad er jeres kernebudskab?
 Strategisk interessevaretagelse. Målret dine budskaber. Gør egne interesser almene
 Metoder: Skriv, kort og klart til både avis, Facebook og Twitter
 Identifikation, den personlige historiefortælling, fakta og undersøgelser
 Introduktion til reglerne og grænserne for din ytringsfrihed som offentligt/privat ansat

Formål og udbytte
 At deltagerne får styrket evnen til at både formulere og fremlægge et konkret
budskab skriftligt og mundtligt
 At give deltagerne nye redskaber til at skabe debat med medlemmer, medier mv.
 At klæde deltagerne på til at møde pressen og få størst muligt udbytte ud af mødet.
 Du får generelle kompetencer i skriftlig, politisk kommunikation og bliver klogere på, hvordan du kan arbejde strategisk med kommunikation på sociale medier.
 Du lærer at skrive skarpe, velformulerede og politisk relevante debatindlæg med
udgangspunkt i dine og kollegernes erfaringer fra virkeligheden og arbejdspladsen.
 Du får viden om, hvordan du bedst kan få dine budskaber ud i aviser og på Twitter
samt Facebook, fx via kort videoklip, og får individuel feedback på mail efter kurset.
 Du får viden om, hvordan du bedst fortæller historien, og sikrer overensstemmelse
mellem det, I siger, og det, I gør.
 Du får bevidsthed om at tale samme sprog på skrift og tale.
 Du får træning i at håndtere medier og journalister.

Varighed
2-3 dage. Vælges en ekstra dag kan kurset eksempelvis udbygges med
undervisning i digitale kampagner og nye organiseringsværktøjer eller fx en dag om
kommunal-, regional og landspolitisk interessevaretagelse og lobbyarbejde.

Program 
Eksempel på program, der kan tilpasses jeres ønsker:

DAG 1: Politisk, strategisk kommunikation
– Oplæg om politisk kommunikation, på skrift via debatindlæg og bl.a. Facebook:
– Sådan arbejder I strategisk med kommunikation, argumentation og alliancepartnere:
– Øvelse: Vi arbejder med at lave en kort strategi for interessevaretagelse.
– Øvelse: Hvorfor blev vi fagligt aktive? Hver deltager får 2 minutter.
– Skriveøvelse: Hvad er dit hovedbudskab til læsere? Skriv et kort udkast til tekst. Tænk over målgruppen.
– Præsentation af målgruppe og hovedbudskab i plenum mundtligt: Læs højt!
– Oplæg om ytringsfrihed – regler for offentligt ansattes ytringsfrihed.
– Oplæg og øvelse: Mundtlig kommunikation..

DAG 2: Pressekontakt, medietræning
– Oplæg om pressekontakt. Udfordringer og muligheder i mødet med pressen.
Præsentation og oplæg af journalist og kommunikationsrådgiver Jens Peter Kildevang,
der underviser og laver interviewøvelser i løbet af dagen.
– Øvelse: Journalisten ringer – hvad svarer du? Gruppearbejde.
– Opsamling på gruppearbejde: Journalisten ringer og I interviewes på skift – en person
fra hver gruppe fremlægger i plenum.
– Oplæg: Sådan bruger I bl.a. videoer på de sociale medier som fx Facebook. Video-
øvelse: I optager selv små videoer med jeres smartphone, som kan bruges på bl.a.
Facebook.

DAG 3: Kommunal-, regional og landspolitisk interessevaretagelse
– Hvordan påvirker vi embedsfolk, politikere, borgmester og byråd? Og hvad med
regions- og landspolitikere? Ikke blot op til valget, men hele året. OK18 og kampen
om de kommunale budgetter viser, at de lokale fagforeninger skal være bedre rustet
og gribe medlemmernes indignation og forvandle kampgejst til handling og aktiviteter
året rundt. Både via direkte politikerkontakt, men også via Facebook og Twitter, hvor
der er gode muligheder for at påvirke og skabe dialog med politikerne. Via konkrete,
sjove øvelser får i redskaber til det lokale arbejde.

Dag 4: Organisering via nye, digitale redskaber
– Digitale kampagner og nye organiseringsværktøjer: Grib medlemmernes indignation
og skab kampgejst og nye handlemuligheder konkret på arbejdspladserne.
– Med udgangspunkt i danske og internationale erfaringer og eksempler udvikler vi
sammen en løsning, der er tilpasset jeres behov og målsætning lokalt.
– Kursus og rådgivning følges af workshop. Via konkrete, sjove øvelser får i redskaber
til det lokale arbejde. Vi taler om, hvordan vi oversætter de mange teorier og nye
bøger om organisering til virkeligheden.

Vil du vide mere?
Kursusdage og program kan tilpasses og ændres efter jeres ønsker.
Kontakt: Kildevang Kommunikation & Kurser: Telefon 40 63 81 72 / kontakt@kildevangkommunikation.dk

Underviser
Jens Peter Kildevang, journalist, presse- og kommunikationsrådgiver med mere end 10 års erfaring fra fagbevægelse, ministerier og organisationer. Har været ansat i hovedorganisationen FTF, som pressesekretær i Undervisningsministeriet, Miljøstyrelsen og har arbejdet som journalist for Avisen.dk, Politiken, Ugebrevet A4 mfl. 

Jens Peter Kildevang har undervist hos FTF, på den fagpolitiske talentuddannelse, hos Uddannelsesforbundet mfl. Læs mere: Referencer

Det siger samarbejdspartnere og kunder

_DSC4937-1600px

“Jeg fik stort udbytte af vores korte uddannelsesforløb om debatindlæg på talentuddannelsen og drager nytte af det hver gang, jeg skriver”.
– Helle Bjerregaard, pædagog, afdelingsleder og meningsdanner (BUPL).

“Personlig individuel feedback var virkelig god”
– Anne Theilgaard Jacobsen, ergoterapeut, FTR, Ergoterapeutforeningen, der skrev indlæg som 2 dage efter kurset blev bragt i Politiken.

“Undervisning var rettet perfekt til behov, som jeg har som tillidsrepræsentant”
“Jens Peter er en meget engageret og faglig kompetent. Det mest relevante for mit fremtidige arbejde er; modtagerafdækning, strategi i skriftlig kommunikation og personlig historie”.
– Kim Sarup, meteorolog, TR, Trafikforbundet. Kim deltog på kursus i debatindlæg 31/11-2018. Læs om mit kursus i debatindlæg og skriftlig kommunikation her

Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet:
“Som politisk valgt giver kurset stor værdi og meget nyttig viden”
“Stor viden, behagelig, lyttende og god underviser. God og varieret undervisningsform”
“Mange gode emner på kurset. Særligt at tænke mere over budskab, modtagere og strategi i kommunikationen”
– Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet, deltog i kursus om skriftlig kommunikation, debatindlæg og strategisk kommunikation og interessevaretagelse.

Danny Sjøberg m hjelm

“Jeg er en tømrersvend på 48 år med over 30 års erfaring med byggeri. Jeg har længe haft lyst til at deltage i den offentlige debat i stedet for at stå på sidelinjen og høre om, hvordan ikke-faglige personer gør sig kloge på mit arbejdsliv.
Jeg var så privilegeret at komme på kursus i, hvordan man kommer i gang med at skrive indlæg til aviser og at begå sig på sociale medier, Twitter, Facebook osv.
Kursuslederen var Jens Peter Kildevang.
Vi var flere samlet fra forskellige fag, lige fra forsikringsbranchen, tv-branchen og min egen branche, nemlig byggeriet. Jens forstod på en rigtig god måde at vejlede os hver især på det niveau, som vi startede på.
For mit eget vedkommende blev det en enorm lærerig dag, hvor jeg gik hjem med den viden, der skal til for at komme ind i debatten. Endvidere gav det udslag i et indlæg, som jeg fik skrevet og bragt i en avis kort tid efter.
Jeg kan derfor kun give de varmeste anbefalinger til Jens Peter Kildevang.”

Danny Sjøberg, Tømrersvend (fagligt aktiv i 3F – BJMF). Vil du læse det indlæg, som Danny fik skrevet færdigt på endagskurset og fik bragt i dagbladet BT, kan du læse det her:

 

“Når Jens Peter underviser på FTF’s fagpolitiske Talentuddannelse, er det virkelig noget, der rykker. Deltagerne på uddannelsen får meget brugbar feedback på de debatindlæg og læserbreve, de skriver, og han hjælper dem lige med at få det skåret til, så mange af dem faktisk også for optaget deres indlæg i avisen. Det gør også, at de får rigtig meget mod på at skrive mere“
– Dorte Limbjerg, konsulent i FTF’s Kursusenhed og pr. 1. januar ansat ved KONVENTUM.

Bente

”Jens Peter Kildevang er en vidende og engageret journalist, presse- og kommunikationsrådgiver med politisk indsigt og brændende engagement. Han har igennem 5 år løftet presseomtalen af FTF og fået sat vores mærkesager på dagsordenen i både aviser, tv, radio og på de sociale medier. Han har styr på både politisk strategisk kommunikation, presse- og kampagnearbejde og er en dygtig underviser, der bl.a. har bidraget til at gøre FTF’s kurser og fagpolitiske talentuddannelse til en succes. Jeg kan varmt anbefale hans rådgivning, journalistik og undervisning”
– Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF.

Benjamin Boe Rasmussen

Benjamin Boe Rasmussen (Fotograf: ©Henning Hjorth 2018)

 “Vi kan i Dansk Skuespillerforbund varmt anbefale Jens Peter Kildevang. Vi har brugt hans assistance både til at blive bedre til at kommunikere og til at forberede os til kritiske interview og debatter på tv. Jens Peter Kildevang forstår fagbevægelsen, og de udfordringer vi har, og er god til at se og dyrke de styrker, vi som enkeltpersoner kan byde ind med. Han kan både hjælpe med konkrete problemer og styrke vores kompetencer. Vi vil ikke tøve med at bruge ham igen.”

– Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund

“Jeg kan varmt anbefale Jens Peter som både underviser, sparringspartner og rådgiver ift. m medietræning og gennemslagskraft. Som underviser er Jens Peter velforberedt ift. den specifikke målgruppe og har forberedt cases og opgaver i øjenhøjde, som giver konkret træning og udbytte for hver enkelt deltager. At han desuden er både behagelig, ligefrem og humoristisk at være sammen med, styrker både læringsrummet og udbyttet. Min varmeste anbefaling”.

– Karsten Glahn, konsulent og underviser, FTF’s kursusenhed (Pr. 1/1-2019: KONVENTUM)

Leave a Reply